Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bài viết

Kết quả dự thi E-learning cấp Bộ.

Ban tổ chức cuộc thi thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e-learning năm 2010 đã nhận được tổng số 3.328 sản phẩm dự thi vòng sơ khảo. Sau khi chấm sơ khảo, có 857 sản phẩm lọt vào vòng chung khảo, trong đó, trường Phổ thông trung học Kon Tumhai sản phẩm được chọn, đó là sản phẩm của thầy Nguyễn Trung Quân - bộ môn Lịch sử, thầy Lê Minh Chiến - bộ môn Ngữ Văn. Ban tổ chức  cấp Bộ đánh giá đây là hai sản phẩm có giá trị tham khảo tốt và sẽ nhận được quà tặng của lãnh đạo nhà tài trợ (Quĩ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting) trong Lễ tổng kết, trao giải và công bố kế hoạch cuộc thi năm 2011 dự kiến tổ chức  ngày 26/2/2011 tại Hà Nội .

BGD NQ29